كل ما تحتاج إليه من شفرات بتاريخ 22/01/2011 [الأرشيف] - منتديات تونيزيا ساتيليت - TSF

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كل ما تحتاج إليه من شفرات بتاريخ 22/01/2011


AHMED SAT
22-01-2011, 21:27
http://www.monsterup.com/upload/1198087593.gif

أهلا و سهلا بكل رواد منتدانا العزيز
في هذا الموضوع ستجدون
كل ما تحتاجون إليه من شفرات بتاريخ اليوم

http://i.iimmgg.com/images/is6gr/c181645bddaa3f6218286b954878a682.png


Bulsat
HELLASAT 39 E°
Frequence (http://www.lyngsat.com/packages/bulsatcom.html)

060400
IREDITO2
ACTIVE

KEY06 : 80 58 9A 86 42 67 58 34 42 A1 EC A0 C1 54 BF 7A


http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif


http://i.iimmgg.com/images/is5th/057712b6db5b72ac0e2f53aa5c6f5e47.jpg

Teleclub Swiss cable
Swiss Cable

Swiss Cable
Ident :3B01
Nagra1
ACTIVE


KEY00 : CF B7 4F 87 1E CB 09 B8

http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif


http://i.iimmgg.com/images/is5th/b4cae6ea0db97e59787fa716d68086f3.jpg

Al Aoula Maroc
Hotbird 13°E
10873.00V-27500

SIDHEX 0003
BISS
ACTIVE


KEY : CA 50 B7 D1 31 D6 58 5F


http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gifhttp://i.iimmgg.com/images/is5th/827ecd10b542d108c3041cc107ff3684.png

ORF / Austria
Astra 19.2E °
Frequence (http://www.lyngsat.com/packages/orf.html)

0D0504-0D0510
Cryptoworks
ACTIVE KEY00 : A9 D7 32 F5 E7 38 E4 8A 91 C8 63 8B 12 74 66 61KEY01 : C2 29 A4 03 61 00 E8 1A 42 BA C3 C7 0E BB C8 52
http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/1b6f6d16d14277f58bc50e4e382aad79.png
Premier League HD
Eutelsat W2A 10.0E
11305 V 30000
-
BISS
ACTIVEKEY : DC D4 98 48 ED 68 34 89


http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif


http://i.iimmgg.com/images/is5th/6ed6dc1f436b4645a1a48b9f387a5e39.jpg
TNT SAT FRANCE
Astra 19.2E °
Frequence (http://fr.kingofsat.net/pack-tntsat.php)

00030B00
VIACCESS
ACTIVEKEY 09 : CC 72 AA FE 52 65 D6 D0 46 08 E8 32 CE B9 EC 4D
KEY 08 : D9 2A 82 E3 11 1C 9A FD ED 46 26 AD 0B 54 2E 5B


http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/5c5bd7216e4857b9059ffe340b3f6292.jpg
MBC PERSIA
Badr 26 E°
11919 H 27500
000A
BISS
ACTIVE

KEY : 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12


http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/b5a80e278ab72702b118584a8aad3fda.png
ALGERIA NATIONAL
Atlantic bird 3 (5W)
11065 H 18080
025C
BISS
ACTIVE

KEY : 11 00 00 00 00 00 00 00http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is6gr/4932788238ef945aeb08d22ff702e268.png
EGYPTE NATIONAL
Express-AM22 53° E
12664 V 27500
-
BISS
Ch 1 Earth ERTU 1 Ch 2 Earth ERTU 2KEY : 12 3C D8 26 AB 98 25 68
KEY : 12 3C D8 26 AB 98 25 68http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/dfe1e63fb7169b1e3593602b174c6acf.png
Dubai Sport
A.BIRD 4A 7W°
12437 H 27500
-
BISS
ACTIVE

KEY 00 : 12 34 56 9C 78 9C 33 47

http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/96850a41eac0c06667114ab74e9bc385.png
EriteriaTV2
ARABSAT 2B 30.5E°
12612 V 2590
-
BISS

ACTIVE 1
ACTIVE2
ACTIVE3
KEY : AB CD 00 78 43 21 00 64
KEY : AB CD 00 78 43 21 55 B9
KEY : AB CD 00 78 43 21 00 64


http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/4228d483aeab5c0e6caa8275b7cc6d8f.png
ESPN
Eurobird 9A 9 E°
11727 V 27500
2600
BISS
ACTIVE

KEY : EB 8C D2 49 95 A1 74 AA


http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/9a2a1bf62255952fe9f7cf99a258a247.png . .
CANAL + MAGHREB
BADR 26E°
12322 V 27500
021110
VIACCESS 2.6
Girondins TV
Piwi
TeleToon
Cinecinema Star

KEY08 : 35 F6 B9 21 7C 2B A8 3F 38 C3 C1 FD 23 A5 D3 21

KEY08 : 35 F6 B9 21 7C 2B A8 3F 38 C3 C1 FD 23 A5 D3 21

KEY08 : 35 F6 B9 21 7C 2B A8 3F 38 C3 C1 FD 23 A5 D3 21

KEY08 : 35 F6 B9 21 7C 2B A8 3F 38 C3 C1 FD 23 A5 D3 21


http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/0ad3bf01737783a4c3ea41a77860a6c2.png
RAI ITALIA
Hotbird 13°E
10992 - V -7500
O2E2
SECA 2
ACTIVEKEY0D : B4 B2 2A 2C 17 37 BD 25http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/e447cd1d693fd63863a6f510380aa0ba.png
INTER +
Sirius 4.8°E
12073 H 27500
-
BISS
ACTIVE

KEY : 12 34 AC 00 12 34 AC 00


http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif


http://i.iimmgg.com/images/is5th/347de89d7bc4d5a9dfd8a844359676c0.jpg
TV GLOBO
Hotbird 13°E
11585 V 27500
C102
NAGRA 2
ACTIVE

KEY01 : D7 CB E9 3D 30 E2 C9 13 91 07 38 74 57 DB 90 23

http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/6dd7138ef01396416f54fb151df8331a.png
ABU DHABI SP 3
Badr 26E°
11804 H 27500
-
BISS
ACTIVE

KEY : 1A 1A 1A 4E 2B 2B 2B 81

http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/25c9a02c0dbde0cd4461c1dee4130616.png
SAUDI SPORT
Badr 26 E°
12353 V 17000
-
BISS
ACTIVE

KEY : 10 10 10 30 10 10 10 30

http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/78ba1c0d6987feb5d67498803596b3dc.png
ARRYADIA TNT
Eutelsat W6
11651 V 27500
-
BISS
ACTIVE

KEY : 12 34 56 00 65 43 21 00


http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/fc19b1a6da52a65af6cbc16772d1ad24.jpg
AFLAM TV MAROC
Eutelsat W6
11651 V 27500
15710
BISS
ACTIVE

KEY : 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A


http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/e61102a1a52b21848eb704aa419c5b95.jpg
SIC INTER
EUTEL W2 16°E
12568 H 3703
-
BISS
ACTIVE

KEY08: 5B 14 1E 38 9C 46 24 5F
http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/a97628be8c9076671e149f6a66812f90.png
TV CANARIA
Hispasat 30W°
11474 H 3400
-
BISS
ACTIVE

KEY : CB A9 87 FB 65 43 21 C9


http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/ada6d92590bcd639d2fd326e33ce7104.png
DISNEY CHANNEL
Hotbird 13E°
10723 H 29900
O2E2
CRYPTWORK
ACTIVE

KEY00 : 21 79 38 7D 62 46 09 9F B2 E9 73 3B DB 4E 1B 78
http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/a29ad6ae84af9eff87772494efb627a9.gif
MEDIATECH
Amos 4W°
11285 H 27500
002E
SECA
ACTIVE

KEY 0C : 25 09 48 A6 B4 E6 79 35


http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/6c9b37b13b7755cf868d1815655b26a6.png
CARTOON NETWORK
Eurobird 9 (9E°)
11728 V 27500
-
CRYPTWORK
ACTIVE

KEY00 : 23 E8 26 31 05 2E 38 6B C1 65 AD D3 E1 BC 40 DDhttp://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/a3a04370abc86d122d6f604e5c319d6c.gif
ESPN BOUQUET
Sirius 4 (4.8°E)
12111 H 27500
-
CRYPTWORK
ACTIVE

KEY 00 : 2D D3 A8 E9 37 64 FF DB 1D 38 66 CF 97 4A 40 77

http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/eecddb2a99dfa13de83dcb9cdee0612d.png
FOX BOUQUET
Atlantic .bird2 8W°
11064 H 12667
-
BISS
ACTIVE

KEY : 01 03 A1 A5 02 B0 78 2A
http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif
http://i.iimmgg.com/images/is5th/4740a5f950d140dee91c39d33564c208.png
MEZZO
Hotbird 13E°
12437 H 27500
-
BISS
ACTIVE

KEY 08 : 2F B6 02 39 D4 D8 C4 D6


http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif
http://i.iimmgg.com/images/is5th/5778a8015621e7362a1f50839da6d23a.png
ZONE REMATICA
SIRUIS 4 - 4.8E°
12111 H 2590
-
CRYPTWORK
ACTIVE

KEY00 : BD D3 A8 E9 37 64 FF DB 1D 38 66 CF 97 4A 40 77
http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif
http://i.iimmgg.com/images/is5th/035f11816c92ce9c87b346825b9ee112.png
FOX FRANCE
Atlantic .bird 3 5W°
12437 H 27500
-
BISS
ACTIVE

KEY : 27 12 10 49 20 85 17 BC

http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif
http://i.iimmgg.com/images/is5th/c84961ce990aacf6592192f1421513c6.jpg
TELEFONICA
Amazona (61°W)
Frequence (http://www.lyngsat.com/packages/telefonicabr.html)

-
NAGRA 2
ACTIVE

KEY 00 : EF C2 D5 5A 72 01 9C 9C 2E AB F1 EE 75 4A B1 34


http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif
http://i.iimmgg.com/images/is5th/a5c8c791b4cf0c286e55f8198ece24c1.gif
MULTICANAL
Hispasat 30W°
11535 V 24500
2301
BISS
ACTIVE

KEY : B4 0E A6 95 B0 E5 14 16

http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/2cf093698756ff18487c477a54ee5505.png
TRT HD
Turksat 2A 42E°
12688 V 0500
-
BISS
ACTIVE

KEY : 10 00 00 00 00 00 00 00


http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/39c41ca92b15c13eab76346a23f525c0.png
Teleombardia
Hotbird 13E °
11542 V 2200
-
BISS
ACTIVE

KEY : 11 11 11 33 11 11 11 33


http://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/f510643ca4af8a79470986de9099ac3e.png
Nat Geo Deutshland
A. Bird 1 12.5° W
11188 H 5722
-
BISS
ACTIVE

KEY : 27 12 10 49 20 85 17 BChttp://dll3arar.com/vb/imgcache/1048.imgcache.gif

http://i.iimmgg.com/images/is5th/2c555c9e39baf6bb98a77ac486bc102a.png
LIDER TV
Eutelsat Sesat 36 E°
11521 H 4340
-
BISS
ACTIVE

KEY : A3 31 30 04 61 67 82 4A


http://pics.imagup.com/member/1248141561_1196281512wh9bj0.gif